Politikalar

KALİTE POLİTİKASI

Kalitenin müşteri memnuniyeti olduğuna inanan biz, hizmet üretimini hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Doğuş Lojistik Yönetimi müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin, toplumun ve hissedarlarının beklentilerini dengeli biçimde karşılayan ve özünde sürekli iyileştirme, öğrenme ve yenilikçilik olan mükemmellik yaklaşımını benimsemiştir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Lojistik hizmetlerinin tehlike kaynaklarını düzenli olarak gözden geçirerek;

 • Amaç ve hedefleri doğrultusunda, İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • İş yapış ve çalışma ortamlarını göz önünde bulundurarak daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamak için olası iş kazaları/yaralanma ve meslek hastalıklarını engellemeyi, bunları oluşturan riskleri ve fırsatları değerlendirerek İSG’ye yönelik strateji ve hedefleri belirlemeyi,
 • Faaliyetlerinde, İSG açısından sorun oluşturmayan teknolojileri kullanarak belirlenen tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmayı,
 • Her türlü strateji, hedef ve aksiyon çalışmalarına çalışanların katılımını sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliğini yaşam biçimi haline getirmeyi,
 • İSG faaliyetleri için yürürlükteki yasal ve diğer sorumluluklara uymayı taahhüt eder.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Din, dil, ırk, cinsiyet, engelli ayırımı gözetmeksizin doğru insanların istihdamını sağlamak, çalışanlarının memnuniyetini yükseltmek, kuruma bağlılıklarını ve verimliliğini arttırmak, kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratarak karar oluşumuna katılımını sağlamak.

İnsan kaynakları politikalarını sıralarsak;

Etik ve Eşit Yaklaşım:

İşe alım süreçlerinde hakkaniyetli ve ayrım yapılmaksızın eşit bir şekilde objektif ölçütler doğrultusunda sürecin tamamlanmasına dikkat edilmektedir.

Sorumluluk Sahibi ve Yapıcı:

Nakliye sürecine zarar verme ihtimali olan sorunlarda, inisiyatif alabilecek ve çözüm üreterek sorumluluk sahibi dinamik çalışanlar, ekipte yer almaktadır.

Sürekli Öğrenim ve Gelişim:

Çalışanlarına verdikleri teknik eğitimler ve kurslar ile ekibini tam donanımlı hale getirerek yüksek iş bilinci içerisinde taşımacılık aksiyonu almaktadır.

Yüksek iş Güvenliği ve Güvencesi:

Çalışanlarını güvence altına almak adına ferdi kaza sigortasını eksiksiz yaptıran firmamız, parçayı korumadan bütünün yer alamayacağı bilinci içerisinde ideal güvenlik standartlarında nakliye yüklerine ek olarak çalışanlar açısından da güvence dolu taşımacılık yapmaktadır. ‘İşveren Sorumluluk Sigortası’ kapsamında firmamız, çalışanları adına birçok önemli sigortayı her bir personeline yapmaktadır.

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Doğuş Lojistik;

 • Stratejik yönü, amaç ve hedefleri doğrultusunda çevresel performansını ve Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirerek sürdürmeyi,
 • Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri ve çevresel riskleri en aza indirerek fırsatlar yaratmayı,
 • Çevre dostu teknolojileri kullanarak çevre kirliliğini önlemeyi ve çevrenin korunmasını desteklemeyi,
 • İhtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak tüm paydaşlarımızın çevreye duyarlılığı, bir yaşam biçimi haline getirmelerini desteklemeyi,
 • Yaşam döngüsü bakış açısıyla kaynakları sürdürülebilir kullanarak ekolojik dengeyi korumayı, karbon emisyonlarının azaltılması için faaliyetlerinde en uygun teknoloji ve süreçleri kullanmayı,
 • Faaliyetlerinde çevre için yürürlükteki yasal yükümlülükler ve diğer şartlara uymayı taahhüt eder.

Mükemmellik yaklaşımının başarıyla uygulanması için benimsenen diğer politikalarımızı görmek için tıklayınız.